top of page
anbi-logo.png

WIE ZIJN WIJ?

Orange Angel is, sinds 2005, een onafhankelijke organisatie, gericht op de verbetering van levensomtandigheden van de allerarmsten, met name vrouwen en kinderen.  Wij zijn sterk in de kracht van samenwerking met lokale en kleinschalige organisaties. Wij selecteren pro-actief projecten op basis van eigen research. Deze werkwijze stelt ons in staat om onze kennis en ervaring in te zetten om specifieke projecten tot een succes te maken. Onze hulp gaat dus verder dan geld alleen. We begeleiden deze organisaties en helpen hen de activiteiten nog effectiever te maken op de lange termijn.

Orange Angel is een kleine particuliere organisatie, die volstrekt belangeloos werkt en zeer resultaatgericht opereert - zonder tussenpersonen of instantie. We willen er absoluut zeker van zijn dat niets ergens aan een strijkstok blijft hangen en daarom houden we alles zoveel mogelijk in eigen hand. Orange Angel werkt tevens samen met een aantal geselecteerde ANBI's waaronder Straatkinderen voor Nepal en Microkrediet voor Moeders.

Orange Angel is een door de Belastingdienst erkende en goedgekeurde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw donatie aan ons valt onder fiscaal aftrekbare giften.

Succes betekent voor Stichting Orange Angel dat we circa 275 mensen per jaar ondersteunen. Wij hebben bewust gekozen voor regio's waar het mensen aan mogelijkheden ontbreekt om zichzelf sociaal en financieel verder te ontwikkelen en waar zij niet kunnen terugvallen op een sociaal vangnet.

PROJECTEN

Orange Angel richt zich met name op kleinschalige, doeltreffende projecten in Sri Lanka en Nepal om de allerarmsten te helpen om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud. Onze belangrijkste drie pijlers zijn: huizen bouwen voor krotbewoners, opleidingen financieren en micro-kredieten verstekken aan kleine, gemotiveerde ondernemers. Er zijn aantal voorbeelden op deze pagina...en meer op "Projecten" pagina.

OPLEIDINGEN

In Nepal hebben wij een eigen professionele naai-opleidingsschool voor zeer kansarme vrouwen, die met hun diploma zelfstandig in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

 

In Sri Lanka sponsoren wij de schoolopleiding van 100 kinderen.

MICRO-KREDIETEN

Orange Angel verstrekt micro-kredieten aan kleine, zelfstandige en gemotiveerde ondernemers om zo in staat te worden gesteld om eigen inkomen te genereren. De aanvragen worden door ons en door lokale mensen bestudeerd op haalbaarheid en leningen variëren van 300-500 euro, die in een tijdsbestek van 2 jaar (of eerder) mogen worden terugbetaald.

HUIZEN BOUWEN IN SRI LANKA

Vele mensen leven onder barre, onmenselijke omstandigheden, veelal in krotten gemaakt van karton. Orange Angel bouwt per jaar minimaal 2 huizen, voorzien van water en elektra. In totaal zijn 66 huizen gerealiseerd.

STRAATKINDEREN van KATHMANDU

In de hoofdstad van Nepal worden 91 straatkinderen - in de leeftijdsklasse van 3 tot 18 jaar liefdevol opgevangen en verzorgd in een goed opvang huis waarvan Orange Angel de jaarhuur betaalt. 

“Your profession is not what brings home your weekly paycheck, your profession is what you're put here on earth to do, with such passion and such intensity that it becomes spiritual in calling.” 


― Vincent van Gogh

NIEUWE PROJECTEN?

Contact Anker

In de afgelopen jaren wij hebben vele projecten gerealiseerd in Sri Lanka en Nepal. Ons focus ligt nu op Nepal. Wij staan echter open voor andere initiatieven uit andere delen van de wereld zolang deze aansluiten bij onze werkwijze en doelstellingen.

bottom of page