Nieuws!

2018
 
Afronding projecten Sri LankaI


In 2018 zijn de projecten in Sri Lanka zo goed als afgerond. Het laatste huis werd
gebouwd en de laatste micro-kredieten zijn terugbetaald. Mede door het besluit
van Ron en Yvonne Wilke- onze waardevolle kontaktpersonen ter plaatse- om na
vele jaren van inspanningen het rustiger aan te gaan doen, heeft Orange Angel
besloten om ook haar activiteiten in Sri Lanka af te gaan bouwen en zich verder
te gaan concentreren op Nepal.

 

Naaitraingen

De naaitrainingen lopen zeer voorspoedig. We hebben ter plaatse eenfantastische organisatie die alles coordineert en uitstekend rapporteert. Veledames hebben hun diploma gehaald en een groot aantal van hen heeft ook devervolgcursus gedaan op elektrische naaimachines.

Eigen bedrijfje

De meeste dames hebben na hunopleiding zelf een naaimachine aangeschaft enmet behulp van onze micro-kredieten stoffen gekocht en werken vanuit huis. Eenaantal heeft ook een baan gevonden.

Try-out externe opleiding

Op 20 juli zijn we –naast onze eigen opleidingen- gestart met een extern
opleidingsbedrijf, F-Skills in Kathmandu. Afhankelijk van onze ervaringen met 20
dames die de basiscursus volgen gaan we gedurende deze try-out bekijken of we
wellicht met meer cursisten tegen lagere kosten kunnen gaan werken.

Telefooon +31621563655

©2018 by Stichting Orange Angel Nederland