top of page

Nieuws!

2022 en 2023 - en vooruitzicht 2024

NEPAL

 

De Stichting is in 2022 en 2023 actief op zoek gegaan naar een aantal nieuwe projecten
in Nepal, die voornamelijk gericht zijn op het ontwikkelen van zelfredzaamheid. Na een
uitgebreide screening zijn wij voor de komende jaren een samenwerking aangegaan
met de volgende organisaties:


Stichting Vrienden Nederland Nepal
Orange Angel financieert het "Didi-project"
Het project richt zich op de professionele training van vrouwen op gebied van
koken,housekeeping, bakkerij en werkzaamheden binnen de hotellerie.


Danielle's Children Fund-Kathmandu
Deze organisatie zet zich in voor kansarme gezinnen in Jorpati, een van de
sloppenwijken van Kathmandu. Het project wat wij finncieel ondersteunen

is een kleermakersopleiding voor vrouwen, zodat zij later een stabiel inkomen kunnen
realiseren. Met behulp van onze financiering is in 2022 gestart met het Training
Center, waar dagelijks trainingen worden gegeven. Het ligt in de bedoeling om in 2023-
2024 ook een vervolgopleiding aan te bieden.


Stichting Studenten Nepal
Orange Angels financieert het Computer Instituut in Kathmandu voor 20 kansarme
studenten (leeftijd tussen de 16-20 jaar oud, de meesten met een handicap)). Tijdens
de basiscursus leert de student werken met het Word, Excel en Powerpoint. Ook
kunnen studenten er terecht voor grafische vormgeving., website ontwerp e.d.


HEAD
De stichting HEAD is actief in het zeer afgelegen Humla-gebied in het Himalaya-
gebergte. De organisatie zet zich hier in voor gehandcapten d.m.v. computercursussen
en naaiopleidingen.


All Angels Nepal
Onze huidige aktiviteiten op het gebied van het vertstrekken van micro-kredieten zijn
nog steeds bijzonder succesvol, De hoogte van de verstrekte leningen bedraagt ong.
omgerekend 570 euro per persoon. Het huidige fonds is intact gebleven, leningen
worden keurig terugbetaald. De meeste begunstigden zijn zelfstandig actief als
naaister. Sommige leningen worden gebruikt voor andere inkomensgenerende
activiteiten bijvoorbeeld in de landbouw.


Externe controle en rapportage
De Stichting heeft opdracht gegeven aan een extern buro om eens in de twee jaar de
projecten te bezoeken en verslag uit te brengen aan de Stichting. Met uitzondering van
de Stichting HEAD ( deze ligt te afgelegen in het Himalaya-gebergte) zijn in 2023 alle
projecten bezocht en heeft Orange Angels een uitvoerige rapportage gehad van de
bevindingen.


Voorts is besloten om met alle genoemde projecten de samenwerking voor 2024 te
continueren.

BRAZILIE

Ons werk met de lokale partnerorganisatie Olha Elaa breidde zich uit met hun JUMP-project in de grootste favela van Zuid-Amerika. Dit project combineerde directe vaardigheidstraining met onlinevaardigheden en training voor het starten van bedrijven. Het maakte gebruik van 'gaming'-onderwijs- en leertechnieken en produceerde een reeks sociale media- en YouTube-spots voor een groter bereik en meer deelname. Deelnemers hebben nieuw werk gevonden, hun werk- en gezinssituatie verbeterd en sommigen hebben met succes een klein bedrijf gelanceerd met behulp van online marketing- en verkooptechnieken..

2021 - januari - mei

De hele wereld is in de greep van Covid-19 en helaas hebben we moeten besluiten om de naaiopleiding in Nepal voorlopig te stoppen.

Onze hulp met betrekking tot het verstrekken van micro-kredieten gaat gewoon door.

 

Onze aktiviteiten in Brazilie in samenwerking met Agua Doce en Olha Elhaa blijven doorgang vinden. Onlangs zijn een dertigtal kansarme vrouwen erin geslaagd om hun cursus loodgieten, stuccen of sieraden maken het success af te ronden

 

Voor 2021 is Orange Angel bezig om een aantal nieuwe projecten te zoeken die vallen binnen de doelstellingen van de Stichting.

2020

In verband met Covid-19 hebben we helaas een aantal projecten noodgedwongen tijdelijk  moeten stopgezettn.

 ]Ook Nepal ging in een lange lock-down en moesten we ook de naai- opleiding stopzetten. De salarissen van het personeel zijn door Orange Angel doorbetaald, evenals de huur en de vaste kosten.

 

De terugbetalingen op de uitstaande microkredieten zijn zolang de lock down duurt stopgezet en zullen weer worden hervat als het normale leven weer is teruggekeerd.

 

In Brazilie is Orange Angel gestart met een project niet ver van Rio de Janeiro, waar we in samenwerking met de organisaties Agua Doce (Zoet Water) en Olha Eela een programma hebben ontwikkeld voor kansarme vrouwen. Een worden trainingen gegeven die zijn gericht op zelfredzaamheid met name vakopleidingen zoals loodgieten, stuccadoren en sieraden maken.

2018
 
Afronding projecten Sri Lanka


In 2018 zijn de projecten in Sri Lanka zo goed als afgerond. Het laatste huis werd
gebouwd en de laatste micro-kredieten zijn terugbetaald. Mede door het besluit
van Ron en Yvonne Wilke- onze waardevolle kontaktpersonen ter plaatse- om na
vele jaren van inspanningen het rustiger aan te gaan doen, heeft Orange Angel
besloten om ook haar activiteiten in Sri Lanka af te gaan bouwen en zich verder
te gaan concentreren op Nepal.

 

Naaitraingen

De naaitrainingen lopen zeer voorspoedig. We hebben ter plaatse eenfantastische organisatie die alles coordineert en uitstekend rapporteert. Veledames hebben hun diploma gehaald en een groot aantal van hen heeft ook devervolgcursus gedaan op elektrische naaimachines.

Eigen bedrijfje

De meeste dames hebben na hunopleiding zelf een naaimachine aangeschaft enmet behulp van onze micro-kredieten stoffen gekocht en werken vanuit huis. Eenaantal heeft ook een baan gevonden.

Try-out externe opleiding

Op 20 juli zijn we –naast onze eigen opleidingen- gestart met een extern
opleidingsbedrijf, F-Skills in Kathmandu. Afhankelijk van onze ervaringen met 20
dames die de basiscursus volgen gaan we gedurende deze try-out bekijken of we
wellicht met meer cursisten tegen lagere kosten kunnen gaan werken.

bottom of page