top of page

Nieuws!

2021 - januari - mei

De hele wereld is in de greep van Covid-19 en helaas hebben we moeten besluiten om de naaiopleiding in Nepal voorlopig te stoppen.

Onze hulp met betrekking tot het verstrekken van micro-kredieten gaat gewoon door.

 

Onze aktiviteiten in Brazilie in samenwerking met Agua Doce en Olha Elhaa blijven doorgang vinden. Onlangs zijn een dertigtal kansarme vrouwen erin geslaagd om hun cursus loodgieten, stuccen of sieraden maken het success af te ronden

 

Voor 2021 is Orange Angel bezig om een aantal nieuwe projecten te zoeken die vallen binnen de doelstellingen van de Stichting.

2020

In verband met Covid-19 hebben we helaas een aantal projecten noodgedwongen tijdelijk  moeten stopgezettn.

 ]Ook Nepal ging in een lange lock-down en moesten we ook de naai- opleiding stopzetten. De salarissen van het personeel zijn door Orange Angel doorbetaald, evenals de huur en de vaste kosten.

 

De terugbetalingen op de uitstaande microkredieten zijn zolang de lock down duurt stopgezet en zullen weer worden hervat als het normale leven weer is teruggekeerd.

 

In Brazilie is Orange Angel gestart met een project niet ver van Rio de Janeiro, waar we in samenwerking met de organisaties Agua Doce (Zoet Water) en Olha Eela een programma hebben ontwikkeld voor kansarme vrouwen. Een worden trainingen gegeven die zijn gericht op zelfredzaamheid met name vakopleidingen zoals loodgieten, stuccadoren en sieraden maken.

2018
 
Afronding projecten Sri Lanka


In 2018 zijn de projecten in Sri Lanka zo goed als afgerond. Het laatste huis werd
gebouwd en de laatste micro-kredieten zijn terugbetaald. Mede door het besluit
van Ron en Yvonne Wilke- onze waardevolle kontaktpersonen ter plaatse- om na
vele jaren van inspanningen het rustiger aan te gaan doen, heeft Orange Angel
besloten om ook haar activiteiten in Sri Lanka af te gaan bouwen en zich verder
te gaan concentreren op Nepal.

 

Naaitraingen

De naaitrainingen lopen zeer voorspoedig. We hebben ter plaatse eenfantastische organisatie die alles coordineert en uitstekend rapporteert. Veledames hebben hun diploma gehaald en een groot aantal van hen heeft ook devervolgcursus gedaan op elektrische naaimachines.

Eigen bedrijfje

De meeste dames hebben na hunopleiding zelf een naaimachine aangeschaft enmet behulp van onze micro-kredieten stoffen gekocht en werken vanuit huis. Eenaantal heeft ook een baan gevonden.

Try-out externe opleiding

Op 20 juli zijn we –naast onze eigen opleidingen- gestart met een extern
opleidingsbedrijf, F-Skills in Kathmandu. Afhankelijk van onze ervaringen met 20
dames die de basiscursus volgen gaan we gedurende deze try-out bekijken of we
wellicht met meer cursisten tegen lagere kosten kunnen gaan werken.

bottom of page