top of page

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) (fiscaal nummer): 8149.23.227 

Amsterdam, 05 June 2023

 

 

Ten behoeve van de informatieplicht en transparantie van de financiële positie van Stichting Orange Angel zijn tot op heden de staat van baten en laste gepresenteerd. Dit vanwege het streven van de stichting te komen tot een vermogens-stichting

 

De financiële informatie is ontleend aan de voor de stichting opgestelde jaarrekening. Het bestuur van de Stichting heeft ervoor gekozen om die informatie / pagina’s te publiceren die van direct belang is voor de betrokkenen.

 

Ingeval partijen behoefte hebben aan meer informatie dan kan contact gezocht worden met het bestuur van de stichting. Zij gaan graag met u in overleg om u de informatie te verstrekken die eventueel benodigd is.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Mr. F.T. Snelderwaard RB

Penningmeester

bottom of page