Aan alle betrokkenen van

Stichting Orange Angel

 

  

 

 

 

Amsterdam, 25 maart 2019

 

 

Ten behoeve van de informatieplicht en transparantie van de financiële positie van Stichting Orange Angel presenteren wij hierbij de daarvoor benodigde informatie. Stichting Orange Angel werkt aan een profilering als vermogensstichting.

 

De financiële informatie is ontleend aan de voor de stichting opgestelde jaarrekening. Het bestuur van de Stichting heeft ervoor gekozen om die informatie / pagina’s te publiceren die van direct belang is voor de betrokkenen.

 

Ingeval partijen behoefte hebben aan meer informatie dan kan contact gezocht worden met het bestuur van de stichting. Zij gaan graag met u in overleg om u de informatie te verstrekken die eventueel benodigd is.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Mr. F.T. Snelderwaard RB

Penningmeester

Telefooon +31621563655

©2018 by Stichting Orange Angel Nederland